Rabaty i promocje
Wyszukiwarka

Gwarancja, reklamacja

Obsługa klienta » Gwarancja, reklamacja

 
Opis procedury reklamacyjnej:

Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje (na podstawie rękojmi) dotyczące zawartej Umowy pod adresem sklep@amewik.com, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
        imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
        datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
        przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
        wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.  Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail.
         
Brak odstąpienia od umowy: 


Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umowy wykonania obuwia na zamówienie - obuwia z modyfikacją.

 

Gwarancja:

Wszystkie modele w naszej ofercie objęte są 12 miesięcznym okresem gwarancji producenta.     Jeśli chcą Państwo skorzystać z prawa gwarancji prosimy o wypełnienie druku jak powyżej. Gwarancji podlegają wady ukryte powstałe z winy producenta w obuwiu nie zużytym.

NIE ODBIERAMY PRZESYŁEK PŁATNYCH PRZY ODBIORZE.

 

 

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji                                                                                      i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania  z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Kielcach.

 

  • Dodaj link do:
  • digg.com
  • delicious.com
  • wykop-pl
  • facebook.com
Facebook